De recente emancipatiemeter van Amazone vzw toonde aan dat 83% van de Belgen vindt dat mannen en vrouwen ongelijk behandeld worden. 37% van de vrouwen die ondervraagd werden, stelt dat vrouwen gediscrimineerd worden bij hun aanwerving. De loonkloof wordt weliswaar gestaag kleiner maar als we de bruto maandlonen van vrouwen vergelijken met die van mannen, verdienen vrouwen nog altijd een vijfde minder. Ook de ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties blijft een doorn in het oog. Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen berekende in 2012 het aandeel vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven. Het resultaat: slechts 1 op 10 bestuurders is vrouw. Een recent rapport van hen bracht uit dat bijna de helft van de Belgische directies geen enkele vrouw telt, 40% slechts 1.

Choquerend is ook dat drie op de vier vrouwen tijdens hun zwangerschap met minstens één vorm van negatieve behandeling of discriminatie te maken krijgen, volgens het instituut. Een onderzoek van sociologen Ignace Glorieux en Theun-Pieter Vantienoven naar gender en tijdsbesteding bij 6.400 Belgen (2009) toonde aan dat in gezinnen waar beide partners werken vrouwen gemiddeld 10,5 uur per week meer besteden aan kinderzorg en opvoeding. Voor vrouwen van vreemde origine, met een lichamelijke beperking of van hogere leeftijd kleurt het plaatje nog somberder. Dit zijn cijfers die actie vereisen.